Jacopo Chessa – direttore

Enrico Vannucci – Short Film Programmer

Massimiliano Nardulli – Short Film Programmer